Rastab is My Love

۴ مطلب با موضوع «متن آهنگ بختیاری و ترجمه فارسی» ثبت شده است

ترجمه فارسی و متن آهنگ

ترجمه فارسی و متن تصنیف همدرنگ از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)

بیو بریم مال خومون، ولا تشس بلازه
بنشینیم دور یک ولا شوگار درازه

بیو بریم مال خومون، ولا تشس دیاره
زل روز بنگ کنیم ولا که سر دراره

بیار دستاته بنه منه دستم که تا جون داریم
دوتائیمون چی مه و آستاره کل یک بویم
بیو بیو تا نمهنیم تهنا بوندیم عهدی
که تا هدمون همدرنگ و ستین دل یک بویم

مالمون بار ونده دوش ولا به وار شیمبار
گل سهر و باوینه ولا تا به کدمون جار

مالمون بار ونده دوش ولا وار دوونی
گل سهر و باوینه ولا تا زیر زونی

همصحبت

بیا بریم مال خودمون (1)، والله آتیشش پرفروغه (درخشانه)
بشینیم دور همدیگه؛ والله شب درازه

بیا بریم به مال خودمون، آتیشش معلومه
ستاره‌ی صبح رو صدا کنیم که سر در بیاره (بالا بیاد)

بیار دستات رو بذار توی دستم که تا جون داریم
دوتائیمون مثل ماه و ستاره پیش هم باشیم
بیا بیا تا نمونیم تنها، ببندیم عهدی
که تا هستمون (زنده‌ایم) همصحبت و عزیز دل هم (عاشق همدیگه) باشیم

مالمون (2) بساطش رو گذاشته دیروز به وار (3) شیمبار (نام منطقه‌ای)
گل سرخ و گل بابونه تا کمرمون [بالا اومدن]

مالمون بساطش رو گذاشته دیروز به وار (منزلگاه یا محل اسکان) پایینی
گل سرخ و گل بابونه تا زیر زانو [بلند هستن]

1- مال: محل زندگی خانواده‌ها؛ مجموعه‌ی چند سیاه چادر.
2- مالمون: «مال» ما. خانواده‌های ما.
3- وار: مخفف وارگه است و وارگه هم به معنی بارگه، بارگاه، محل بار.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

متن آهنگ و معنی فارسی

ترجمه فارسی و متن ترانه گل ناز از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)

گل نازدارم
مه شوگارم

بیو بیو که، دلم سیت تنگه
ندونم تا کی، دلت چی سنگه

بهار اوی وا گل گندم
مو تهنا وا درد تو مندم

ولم کردی وا دل پر دردم
دلم خینه دی ز حرفا مردم

گدی بی که وا باهار ایام، سیچه په نیائی؟
حالا دیه باور ایکنم، که تو بی بفایی!

ز ویرت رهدم، مکن وام چینون، گل نازدارم
بیو که بی تو، دیه مه رهده، ز ای شوگارم

گل ناز

گل نازدارم
ماه شبم

بیا بیا که دلم برات تنگه
نمی‌دونم تا کی دلت مثل سنگه

بهار اومد با گل گندم
من تنها با درد [دوری] تو موندم

ولم کردی با دل پر دردم
دلم خونه دیگه از حرف‌های مردم

گفته بودی که با بهار میای، پس چرا نمیای؟
حالا دیگه باور می‌کنم که تو بی وفایی

از یادت رفتم، باهام اینجور نکن، گل نازدارم
بیا که بی تو، دیگه ماه رفته، از این شبهایم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

متن آهنگ + ترجمه فارسی

ترجمه فارسی و متن آواز آستاره صو از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)

آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین بد ز مو چه دیدی
که به شوگار شه سری نکشیدی

آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین تندی پاته وردار
تا که تیغشتت بنه آخی تش به کار شوگار
تش به کار شوگار

آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین نهلی شو بمهنه
زیتری درو که دی ریشه شو بکهنه

آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین سر بکش زیواله
بل خروس بانگ بزنه آخی بیار کنه ماله
بیار کنه ماله

آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین بیو دی وادیاری
آخه مو مندیرتم سر ز کُه دراری

آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین ویرت وا مو هم بو
ز شومی مندیرتم ولا چی مه نو

ستاره‌ی صبح

ستاره‌ی صبح (1) رو بگین بد از من چه دیدی
که به شب سیاه (2) سری نکشیدی

ستاره‌ی صبح رو بگین زود پاتو بردار (زود قدم بردار)
تا که درخشش نور تو بزنه آتیش به کار شب (2)

ستاره‌ی صبح رو بگین نذاری شب بمونه
زودتر در بیا که دیگه ریشه‌ی شب کنده بشه

ستاره‌ی صبح رو بگین سر بکش این طرف
بذار خروس صدا بزنه، بیدار کنه مال رو

ستاره‌ی صبح رو بگین بیاد دیگه پیداش بشه
آخه من منتظرتم سر از کوه در بیاری

ستاره‌ی صبح رو بگین حواست به من هم باشه
از شب منتظرتم والله مثل انتظار برای دیدن ماه نو


1- آستاره صو: ستاره‌ی صبح؛ آستاره صو یه ستاره پر نور هست که قبل از طلوع خورشید تا زمانی که آسمان یه کم روشن هم میشه، سمت مشرق دیده میشه. در واقع هنگام سپیده صبح پر نور هست. معمولا زمانی که ساعت نداشته باشید با دیدن این ستاره متوجه میشید که کمی بعد تر هوا روشن میشه.
در واقع این ستاره خبر از صبح میاره و نوید صبح هست
2- شوگار: شوگار به معنی امتداد شب از شروع تا پایان آن است. یعنی تاکید بر تسلط و امتداد شب و صفات شب گونه اش دارد. منظور از این تمثیل و کنایه امتداد سیاهی حاکم بر ایّامیست که شاعر و یا خواننده از آن می نالد.
شه: سیاه.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

متن آهنگ + معنی فارسی

ترجمه فارسی و متن ترانه شلیل از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)

تو به دیر و مو به دیر، ای شـُلیل کـُه وسته میونه
مر خدا طاقت بده، ای شلیل دل هردومونه

تو ز که بیو به لم، ای شلیل مو ز برافتو
آخی هردومون سهده دلیم، ای شلیل سیر بخوریم او

کاشکی که مو بیدم، ای شلیل مرغ منه حوشت
ورچیدم خیرده برنج، آی شلیل زیر نعل کوشت

کاشکی مو کوگی بیدم، آی شلیل تو چی چشمه سارون
کاشکی تو گلی بیدی، آی شلیل مو اور بهارون

شو دراز و مه بلند، ای شلیل دلم نیگره جا
هرکی منجامون نشست، ای شلیل دلس چی دلم با

چه به ای دلم کنم، خیلی دردمنده
چی کنار سر ره، پر کدس نمنده

شـُلـِیل (دختر مو بلند)

تو به دور و من به دور ای شلیل کوه افتاده مابین
مگه خدا طاقت بده دل هردومون رو

تو از کوه بیا پایین، من از برافتو (منطقه‌ی رو به آفتاب)
هردومون سوخته دلیم، سیر بخوریم آب

کاشکی که من بودم ای شلیل، مرغ توی حیاط خونه‌ات
بر می‌چیدم خورده برنج، ای شلیل از زیر پاشنه‌ی کفشت

کاشکی من کبکی بودم، ای شلیل تو مثل چشمه‌ساران
کاشکی تو گلی بودی، ای شلیل من ابر بهاری

شب دراز و ماه بلند، دلم جا نمی‌گیره (طاقت نمیاره)
هرکس بینمون نشست، ای شلیل دلش مثل دلم بشه

چه به این دلم بکنم، خیلی دردمنده
مثل کُنار سر راه، برگ بهش نمونده

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی
دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب