راستاب نام روستایی است در دهستان میزدج پایین از توابع شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری. این روستا در فاصلهٔ ۷ کیلومتری شهر فارسان واقع است و فاصله آن با مرکز استان ۳۱ کیلومتر است.
در باره وجه تسمیه این روستا چند سند که شامل کتیبه های حوض راستاب-خاطرات سردار ظفرو باور مردم محلی در دست است . در یادداشتها و خاطرات سردار ظفر بختیاری از روستایی با آب فراوان ومزارع حاصلخیز با نام «راستاب» نام برده شده‌است. (همان، ص. ۱۰، ۱۲، ۲۴۷، ۲۴۸).
مؤلف مرآت البلدان نویسد: «راستاب قریه‌ای از قریه‌های چهارمحال اصفهان است». (مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۶۰). و در فرهنگ جغرافیایی ایران آمده‌است: دهی از دهستان میزدج بخش حومه ٔ شهرستان شهرکرد که در ۲۷ هزارگزی جنوب باختر شهرکرد، کنار راه پردنجان به جونقان واقع است. دامنه ٔ کوه و هوایش معتدل است و ۱5۰۰ تن سکنه دارد. آبش از رودخانه ٔ میزدج وچشمه ها و کاریز بزرگ روستا تامین می شود. شغل اهالی روستا  زراعت وگله داری است و  زنان آن به  قالی بافی مشغول اند.. این آبادی یک دژ قدیمی به نام قلعه اسعد نیز داشته است.


(برگرفته از وبلاگ http://asarrastab.persianblog.ir.)