Rastab is My Love

مردم راستاب

نژاد مردم روستای راستاب

نژاد تمام دهات چهارمحال بدون شک از ایل بزرگ بختیاری بوده که در طول تاریخ وبه هر دلیلی در روستا های گونا گون ساکن شده اند.پس برای شتاخت تاریخ کهن چهار محال باید به آن بخش تاریخ که در مورد زندگی این ایل بزرگ است مراجعه شود اما در قرون اخیر خصوصا از صفویه به بعد ترکان زیادی از طوایف مختلف در این ناحیه ساکن شدند وطوایف بسیاری نیز از استان فارس واصفهان به این ناحیه کوچ کرده ودر دهات آن ساکن شده اند.

با توجه به گفته های بزرگان و با توجه به اسناد موجود فامیلهای بزرگ و اولیه راستاب عبارتند از:
۱-امینی ۲-ایمانی ۳-خسروی ۴-جمشیدی ۵-نیکپور
فامیلهایی که در درجه دوم راستابی هستند عبارتند از:
۱-کرمی ۲- رحیمی ۳- طاهری ۴-نظری (الآن ساکن کران هستند) ۵-اویسی ۶-زمانی ۷-زینلی
در خصوص مطالب بالا اگر نام یکی از فامیلهای اصیل راستابی از قلم افتاده یا احیاناً اشتباهی رخ داده از شما عذر خواهی می کنم.


(منبع: وبلاگwww.rastab.bakhtiari.loxtarin.com )

دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب