بازخوانی آهنگ گل ناز دارُم از بهمن علاء الدین (مسعود بختیاری)